شکستن رکورد سرعت تک چرخ با موتور سیکلت روی یخ

رایان از ویسکانسین آمریکا موتور سوار سبک آزاد خیابانی است. او قصد دارد رکورد سرعت تک چرخ روی یخ را بشکند. تک چرخ زدن با موتورسیکلت روی جاده معمولی کار مشکلی است و روی یخ مشکل تر خواهد بود. با اینکه رایان اخیرا قسمت تحتانی پای چپ خود را در یک حادثه موتورسواری از دست داده است، هنوز هم قادر است با سرعت ۱۸۰ کیلومتر در ساعت روی یخ تک چرخ بزند. او برای دست یافتن به این رکورد تغییراتی در موتورسیکلت خود داده است. لاستیک های موتور سیکلت اواز جنس بسیار نرمی ساخته شده تا روی یخ سفت نشده و اصطکاک لازم را ایجاد کند. همچنین روی لاستیک ها از یخ شکن های پیچ شونده استفاده شده است.

دیدگاه‌ها ۰

*
*

ارسال سفارشات درتاریخ 99/01/16