بوق موتورسیکلت

بوق موتورسیکلتMotorcycle Horn

بوق موتورسیکلت، یک دستگاه تولیدکننده صدا است که جهت هشدار دادن برای رسیدن یا حضور موتورسیکلت به دیگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. همه موتورسیکلتها ملزم به وسیله قانون ملزم به استفاده از بوق هستند. دوچرخه‌ها نیز در بسیاری از موارد، در حوزه‌های قضایی و قانونی ملزم به استفاده از یک دستگاه هشدار دهنده شنیداری هستند، اما این قانون جهانی نبوده و دستگاه مورد استفاده همیشه و الزاماً یک بوق نیست.

صدای بوق موتور سیکلت طبق قوانین راهنمایی و رانندگی باید حداقل از ۳۰ متری شنیده شود 

  1. بوق‌های بادی
  2. بوق‌های الکتریکی
  3. بوق‌های مکانیکی

در فروشگاه تک چرخ انواع بوق موتور سیکلت به فروش می رسد

۰۹۳۹۱۹۰۱۴۶۵

دیدگاه‌ها ۰

*
*